Vallgårdens Royal Fashion "Whiskey"

 

Patellaundersökt = UA

Ögonlyst = UA

 

Född 2022-05-12

Färg: Particolour

 

 

utställd med Cert